hs26 logo

Gerhard Sjobbema: CV

Gerhard Sjobbema is vanaf 1 maart 2011 werkzaam als advocaat en fiscaal jurist bij HS26 Advocatuur, van welk kantoor hij tevens partner is. Gerhard heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het voltooien van zijn rechtenstudie in 1998 is Gerhard als assistent in opleiding werkzaam geweest bij de Vakgroep Belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een onderzoek heeft verricht naar de fiscale informatieverplichting van banken in Nederland, Duitsland en België. Over dit onderzoek heeft Gerhard een proefschrift geschreven, waarop hij in 2006 is gepromoveerd.

Naast zijn onderzoek is Gerhard vanaf 1999 werkzaam geweest als fiscaal jurist bij één van de grotere belastingadvieskantoren in Noord-Nederland. In dat verband richtte hij zich op de fiscaal-juridische advisering, zowel in nationaal als internationaal perspectief, gericht aan grote- en middelgrote ondernemingen en vermogende particulieren. Hij heeft de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voltooid.

Gerhard heeft in 2005 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Zijn praktijk benadert hij vanuit een fiscale en financieel georiënteerde achtergrond. Zijn werkzaamheden zijn met name gericht op de algemeen civielrechtelijke praktijk, het ondernemingsrecht in brede zin (waaronder het vastgoedrecht) en het belastingrecht. Het op fiscaal vriendelijke wijze begeleiden van herstructureringen, bedrijfsopvolgingen en samenwerkingen van ondernemers heeft zijn bijzondere interesse. Gerhard heeft ervaring met het voeren van belastingprocedures en treedt regelmatig in overleg met de ontvanger van de Belastingdienst om oplossingen te vinden voor situaties waarin de ondernemer zijn belastingverplichtingen niet dan wel niet tijdig kan nakomen.

Ten slotte houdt Gerhard zich bezig met de fiscaal-juridische begeleiding van emigraties naar Zwitserland alsmede het aankopen van onroerende zaken in Zwitserland. Gerhard beschikt daartoe over een zeer uitgebreid netwerk van adviseurs en makelaars in Zwitserland en beschikt over relevante kennis van het Zwitserse belastingrecht, zowel op federaal als kantonaal niveau.

Gerhard is als gastdocent verbonden aan de Vakgroep Belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Naast bovengenoemde werkzaamheden is Gerhard maatschappelijk betrokken en actief in diverse (ondernemers)netwerken.