Foto van Henk de Groot

Henk de Groot

Henk is, na voltooiing van zijn studie Nederlands recht aan de RUG en voltooiing van zijn militaire dienstplicht, in 1976 begonnen in de advocatuur. Hij specialiseerde zich gaandeweg in het insolventierecht, het vennootschapsrecht (met name het recht met betrekking tot personenassociaties zoals de maatschap en de vennootschap onder firma) en het commercieel contractenrecht. Op die rechtsgebieden is hij actief als advocaat, als curator/bewindvoerder, als arbiter/bindend adviseur en als bemiddelaar. Henk vervulde tal van nevenfuncties, zowel binnen als buiten de advocatuur.

Henk stelt zich ten doel voor cliënten kansen te grijpen en problemen te voorkomen. Als er conflicten zijn wil hij ze oplossen. Bij voorkeur in der minne, maar als het moet door de juridische strijd aan te gaan. Daarbij staat bij hem het belang van de onderneming altijd voorop.