Foto van Vivienne Verlinden-Masson

Vivienne Verlinden-Masson

Vivienne heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend heeft zij haar kennis verrijkt met een eenjarige specialisatieopleiding handelsrecht te Amsterdam, de Grotius Academie oude stijl. Zij is als advocaat gaan werken, eerst in Amsterdam en sinds 1990 in Groningen.

Vivienne houdt zich al jarenlang bezig met zaken op het gebied van intellectuele eigendomsrecht (IE), ICT-recht en privacy en daarnaast met commerciële contracten. Met een goed contract kunnen veel problemen voorkomen worden. Zij stelt bijvoorbeeld distributie – en agentuurovereenkomsten op en andersoortige samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast begeleidt zij overnames. Een legal check van uw onderneming behoort ook tot haar werkzaamheden. De IE/ICT-zaken variëren van het opstellen van contracten (aankoop/licentie/verkoop/IE-bepalingen in samenwerkingen) tot het aanpakken van inbreuken of juist het verweren tegen beschuldigingen van inbreuk. Als vrouw van een ondernemer begrijpt Vivienne als geen ander dat bij juridische adviezen ook de commerciële en praktische aspecten van de bedrijfsvoering niet uit het oog verloren mogen worden. Juridische adviezen dienen naar haar mening verder niet alleen gedegen maar ook toegankelijk en to-the-point te zijn.

Vivienne is lid van de Vereniging voor Auteursrecht en de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij een groot Gronings advocatenkantoor heeft zij besloten per 1 juli 2021 het team van HS26 te gaan versterken.