Paulien Antons is advocaat en heeft een insolventie- en curatorenpraktijk. Zij heeft daarin inmiddels bijna twintig jaar ervaring. Paulien heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Zij heeft daarnaast de Grotius / Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht afgerond en de specialisatieopleiding Financiële Economie van de Insolad. Door haar ervaring in de insolventie- en curatorenpraktijk heeft Paulien bij een grote verscheidenheid aan ondernemingen achter de schermen kunnen kijken. Hierdoor heeft zij kunnen ervaren wat er bij ondernemen komt kijken en wat een ondernemer drijft. Als advocaat en curator ligt haar focus op een snelle analyse van juridische vraagstukken en problemen en het met een pragmatische aanpak oplossen daarvan.