Skip to main content

Medewerkers

Foto van Jan Albert Bezema

Jan Albert Bezema

Jan Albert heeft rechten gestudeerd in Groningen. Na zijn rechtenstudie heeft hij eerst tot zijn 40ste in de semi-overheid en het bedrijfsleven gewerkt in verschillende (leidinggevende) functies. In 2000 is Jan Albert in de advocatuur begonnen en na als medewerker en partner te hebben gewerkt bi...
Foto van Henk de Groot

Henk de Groot

Henk is, na voltooiïng van zijn studie Nederlands recht aan de RUG en vervulling van zijn militaire dienstplicht, in 1976 begonnen in de advocatuur en kan inmiddels bogen op een jarenlange ervaring. Hij legt zich toe op het insolventierecht, het ondernemingsrecht (met name het recht met betrekkin...
Foto van Nynke Hof

Nynke Hof

Nynke heeft besloten om na exact 7 jaren bij ons kantoor, met ingang van 1 februari 2024 te gaan werken voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij heeft zich daarom per 31 december 2023 uitgeschreven als advocate. We laten Nynke met pijn in het hart gaan in de overtuiging dat haar een gl...
Foto van Theo de Jong

Theo de Jong

Theo studeerde filosofie (cum laude) en Nederlands recht (cum laude). Theo is werkzaam geweest bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, eerst als assistent in opleiding en later als universitair docent. In 2003 heeft Theo de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt, w...
Foto van Rita Nap

Rita Nap

Met vele jaren ervaring als (juridisch) secretaresse ondersteunt Rita sinds 2010 mr. Henk de Groot in de uitoefening van zijn insolventie- en curatorenpraktijk. Rita waardeert het directe contact, niet alleen intern met haar kantoorgenoten, maar ook met vele externe betrokkenen, waaronder de...
Foto van Vivienne Verlinden-Masson

Vivienne Verlinden-Masson

Vivienne heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een eenjarige post-doctorale specialisatieopleiding handelsrecht in Amsterdam is zij advocaat geworden, eerst in Amsterdam en sinds 1990 in Groningen. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij een groot Gronings ad...
Foto van Karin Walker

Karin Walker

Karin is sinds 2013 bij HS26 werkzaam, tegenwoordig als officemanager en secretaresse. Zij heeft de MEAO gevolgd en daarbij extra certificaten behaald (juridisch secretaresse, medische terminologie, medische registratie en directiesecretaresse). In 2016 heeft Karin de opleiding Officemanagement a...
Foto van Peter Yspeert

Peter Yspeert

Peter kan bogen op een lange carrière als advocaat in Groningen. Hij werkt in de civiele praktijk, met een specialisatie in het arbeidsrecht. Naast de advocatuur is Peter maatschappelijk betrokken door tal van bestuurlijke en toezichthoudende functies in en rond de stad Groningen. Peter is lid v...