Medewerkers

Vivienne Verlinden-Masson:

Vivienne heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend heeft zij haar kennis verrijkt met een eenjarige specialisatieopleiding handelsrecht te Amsterdam, de Grotius Academie oude stijl. Zij is als advocaat gaan werken, eerst in Amsterdam en sinds 1990 in Groningen.

Lees verder over Vivienne Verlinden-Masson >

Jan Albert Bezema:

Jan Albert heeft rechten gestudeerd in Groningen. Na zijn rechtenstudie heeft hij eerst tot zijn 40ste in de semi overheid en het bedrijfsleven gewerkt in verschillende (leidinggevende) functies. In 2000 is Jan Albert de advocatuur ingegaan en na als medewerker en partner te hebben gewerkt bij Rollingswier Advocaten en Dorhout Advocaten is hij per 1 januari 2009 HS26 advocatuur begonnen aan de Heresingel 26 in Groningen.

Lees verder over Rita Nap >

Lees verder over Jan Albert Bezema >

Henk de Groot:

Henk is, na voltooiing van zijn studie Nederlands recht aan de RUG en voltooiing van zijn militaire dienstplicht, in 1976 begonnen in de advocatuur. Hij specialiseerde zich gaandeweg in het insolventierecht, het vennootschapsrecht (met name het recht met betrekking tot personenassociaties zoals de maatschap en de vennootschap onder firma) en het commercieel contractenrecht.

Lees verder over Henk de Groot >

Nynke Hof:

Nynke Hof is sinds 1 februari 2016 werkzaam bij HS26 Advocatuur. Nynke is tijdens haar studie bij ons kantoor begonnen als juridisch praktijkondersteuner. Vanaf 2017 is Nynke bij HS26 advocatuur werkzaam als advocaat. Nynke voert een algemeen civielrechtelijke praktijk.

Lees verder over Nynke Hof >

Theo de Jong:

Theo de Jong studeerde filosofie (cum laude) en Nederlands recht (cum laude). Theo is werkzaam geweest bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, eerst als assistent in opleiding en later als universitair docent. In 2003 heeft Theo de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt, waarin hij heeft gewerkt als bedrijfsjurist bij een handelsonderneming. Sinds 2006 is hij advocaat in Groningen. In dat jaar is hij tevens cum laude gepromoveerd op een proefschrift op het gebied van het goederenrecht.

Lees verder over Theo de Jong >

Rita Nap:

Met vele jaren ervaring als (juridisch) secretaresse ondersteunt Rita Nap sedert 2010 mr. Henk de Groot in de uitoefening van zijn insolventie- en curatorenpraktijk, die dynamisch en hectisch kan zijn. Complexe faillissementssituaties vereisen snel, zorgvuldig en effectief werken in teamverband, dat maakt haar functie van faillissementsmedewerkster plezierig en afwisselend.

Lees verder over Rita Nap >

Gerhard Sjobbema:

Gerhard Sjobbema is werkzaam als advocaat en fiscaal jurist. Vanaf 2011 is Gerhard verbonden aan HS26 Advocatuur, van welk kantoor hij tevens partner is. Gerhard heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Bij deze Universiteit heeft Gerhard een proefschrift geschreven waarop hij in 2006 is gepromoveerd. De praktijk van Gerhard richt zich op (internationaal) fiscaal recht, het ondernemingsrecht en het vastgoed.

Lees verder over Gerhard Sjobbema >

Karin Walker:
Karin Walker

Karin is sinds 2013 bij HS26 Advocatuur werkzaam als secretaresse. Zij heeft de MEAO gevolgd en daarbij extra certificaten behaald (juridisch secretaresse, medische terminologie, medische registratie en directiesecretaresse).

Lees verder over Karin Walker >

Peter Yspeert:

Peter is ruim meer dan 30 jaren advocaat in Groningen. Hij werkt in de civiele praktijk, met een specialisatie in het arbeidsrecht. Naast de advocatuur is Peter maatschappelijk betrokken door een tal van bestuurlijke en toezichthoudende functies in en rond de stad Groningen.

Lees verder over Peter Yspeert >